Den 25 mars år 1917 bildades Västnyländska ungdomsringen- en organisation som skulle främja ungdomsföreningarnas verksamhet i vår landsända. Sången och musiken fick genast en synbar roll i verksamheten och de årligen återkommande sångfesterna väckte stort intresse. År 1946 blev en verklig kraftmätning för ungdomsringen i och med arrangemangen för den finlandssvenska 50-års jubileumssångfesten i Ekenäs. Allt har sin tid och år 1948 omorganiserades ungdomsringen så att tre självständiga sektioner  bildades  och en av dem fick namnet Västra Nylands sång-och musikförbund. År 1991 var det dags för lokalförbundet att ta itu med den stora finlandssvenska 100-års jubiléumssångfesten i Ekenäs.

År 2017 firade VNSMF 100 års jubileum med två konserter, en i mars där "projektkören/jubileumskören" med sångare från alla medlemskörer uppförde tre nya sånger/verk skrivna av medlemmar och tonsatta av Teddy Granroth samt  "Förklädd Gud" av Lars Erik Larsson. Den andra konserten i oktober där förbundets medlemskörer uppträdde med egna avdelningar. Denna konsert efterföljdes av en gemensam festmiddag.

Jubileumsåret avslutades med projektkörens uppträdande i Ingå kyrka inom ramen av "Finland sjunger 100"  samt deltagande i självständighetsdagens fest i Ingå.